Kjøp og salg av bedrifter


De siste 10 årene har vi vært involvert i mer enn 50 bedriftssalg. De fleste oppdrag har vært individuelle, men vi har også stående oppdrag fra grupperinger som ønsker å kjøpe vekst, og som velger å ikke stå fram med fullt navn. Vi bistår ofte i oppløp til et salg, der vi går sammen med ledelse eller styre som en ressurs for å vurdere muligheter til å øke verdien på salgsobjektet. En salgsprosess tar gjerne 12 – 18 måneder.  Vi tar på oss kjøp og salg av bedrifter i østfold under navnet Østfold bedriftsmegling. Se nettsiden øbm.no

Markedsarbeid


Bizraise ser verdien med innholdmsarkedsføring og legger merke til at mange bedrifter sliter med å produsere innhold på sosiale medier. Ved å være aktiv på sosiale medier vil nye kunder se bedriftens ønske om å være tilgjengelig for kundene. Samtidig vil det bidra til søkemotoroptimalisering, noe vi også jobber mye med. Bizraise er tilgengelig som produsent av innhold, både organisk, og betalte annonser. I tillegg kan vi bistå med e-postmarkedsføring. Vi bruker Markedskonsult i våre tjenester innen markedsføring.

Forretningsutvikling


Svært mange av våre engasjement dreier seg om forretningsutvikling innenfor ett eller flere av disse punktene: 

 • utvikle nye tjenester og løsninger
 • skrive og utforme forretningsplaner
 • utforme konkrete forretningsmodeller
 • analyse av markedet, kunder og konkurrenter
 • etablere nye virksomheter og forretningsenheter
 • etablere og videreutvikle tilbud basert på behov i markedet
 • vurdere markedsmuligheter og overvåke trender og utvikling i markedet
 • forsterke, oppgradere og forbedre allerede etablerte produkter (varer og tjenester)

Vår styrke fra arbeid i nærmest alle bransjer de siste 30 år, er å finne og utvikle forretnings-messige- og organisasjonsmessige synergier. Hvordan vurdere fordeler og ulemper med forskjellig type samhandling internt i bedriften, og i samspill med samarbeidspartnere eller andre bedrifter og organisasjoner. 

Taksering av anleggsmidler


Bizraise AS tilbyr taksering av anleggsmidler med «armlengdes avstand» der revisorer, advokater og regnskapsbyråer trenger ekstern bekreftelse på verdier i forbindelse med bla. bedriftssalg, og i fusjons- og fisjons-prosesser. Banker, aksjonærer og andre kan også ha stor nytte av en slik takst. Takseringsjobben er delt inn i følgende deler:

 1. Gjennomgang av bokført verdi
  Vi går igjennom selskapets anleggskartotek og vurderer om anleggsmiddelet ligger i korrekt avskrivningsklasse. Vi fjerner utrangerte anleggsmidler og sørger for at listen er korrekt.  
 2. Verifisering
  Vi foretar en fysisk verifisering av anleggsmiddelet og dokumenterer dette med bilder.
 3. Finne Reell verdi i markedet
  Via kontakt med oppkjøpere, bobestyrere, forhandlere, samt aktivt bruk av www.finn.no og databaser på nettet, finner vi dagens markedsverdi.
 4. Rapport med dokumenterte avvik
  Vi dokumenterer avvik mellom bokført verdi og markedsverdi, som presenteres i en oversiktlig rapport. 

Strategiarbeid


Strategiarbeid dreier seg om hva bedriften eller organisasjonen ønsker, og hvordan man kommer dit. Sentrale uttrykk er «visjon», «misjon», «verdier», «milepæler», og «involvering». Vi bruker kjente modeller og metoder, som bla.  SWOT, Porters5, PESTLE, og Business Canvas, for å finne fram til best mulig «løp» for hver enkelt bedrift eller organisasjon. Vi er svært opptatt av at strategiarbeidet er forankret i hele organisasjonen. Vi kan planlegge, gjennomføre og ha hele regien på komplette strategiprosesser i små og store bedrifter og organisasjoner. 

Styrearbeid


Styrearbeid er så mye mer enn å levere opplysninger til skatteetaten. Et styre kan være selskapets rimeligste konsulenthjelp. Et stort styre har mer kompetanse enn et lite styre. Et godt og velfungerende styre består av personer med komplementær kompetanse, spredt erfaring, og fra begge kjønn. Bizraise bistår med rekruttering av styremedlemmer til bedrifter og organisasjoner, styresammensetning, styreevalueringer, fasilitere styremøter og generalforsamlinger, og vi kan påta oss rollen som sekretær og styre-ressurs.