Tjenester

Kjøp og salg av bedrifter


De siste 10 årene har vi vært involvert i mer enn 50 bedriftssalg. De fleste oppdrag har vært individuelle, men vi har også stående oppdrag fra grupperinger som ønsker å kjøpe vekst, og som velger å ikke stå fram med fullt navn. Vi bistår ofte i oppløp til et salg, der vi går sammen med ledelse eller styre som en ressurs for å vurdere muligheter til å øke verdien på salgsobjektet. En salgsprosess tar gjerne 12 – 18 måneder. 

Fusjons- og fusjonsprosesser


Bizraise bistår advokater, revisorer og regnskapsfirmaer i fusjons- og fisjonsprosesser, der reelle verdier på anleggsmidler spiller en vesentlig rolle. Vi er løpende involvert i prosesser der selskaper ønsker å gå sammen, og der avdelinger har blitt solgt. Vi har sågar bidratt til å fusjonere selskaper i forkant av et oppkjøp, og på den måten gjort økonomisk utkomme større for eierne av selskapene som har blitt solgt. Vi bistår også organisasjoner.

Forretningsutvikling


Svært mange av våre engasjement dreier seg om forretningsutvikling innenfor ett eller flere av disse punktene: 

  • utvikle nye tjenester og løsninger
  • skrive og utforme forretningsplaner
  • utforme konkrete forretningsmodeller
  • analyse av markedet, kunder og konkurrenter
  • etablere nye virksomheter og forretningsenheter
  • etablere og videreutvikle tilbud basert på behov i markedet
  • vurdere markedsmuligheter og overvåke trender og utvikling i markedet
  • forsterke, oppgradere og forbedre allerede etablerte produkter (varer og tjenester)

Vår styrke fra arbeid i nærmest alle bransjer de siste 30 år, er å finne og utvikle forretnings-messige- og organisasjonsmessige synergier. Hvordan vurdere fordeler og ulemper med forskjellig type samhandling internt i bedriften, og i samspill med samarbeidspartnere eller andre bedrifter og organisasjoner. 

Markedsarbeid


Bizraise ser verdien med innholdmsarkedsføring og legger merke til at mange bedrifter sliter med å produsere innhold på sosiale medier. Ved å være aktiv på sosiale medier vil nye kunder se bedriftens ønske om å være tilgjengelig for kundene. Samtidig vil det bidra til søkemotoroptimalisering, noe vi også jobber mye med. Bizraise er tilgengelig som produsent av innhold, både organisk, og betalte annonser. I tillegg kan vi bistå med e-postmarkedsføring.

Strategiarbeid


Strategiarbeid dreier seg om hva bedriften eller organisasjonen ønsker, og hvordan man kommer dit. Sentrale uttrykk er «visjon», «misjon», «verdier», «milepæler», og «involvering». Vi bruker kjente modeller og metoder, som bla.  SWOT, Porters5, PESTLE, og Business Canvas, for å finne fram til best mulig «løp» for hver enkelt bedrift eller organisasjon. Vi er svært opptatt av at strategiarbeidet er forankret i hele organisasjonen. Vi kan planlegge, gjennomføre og ha hele regien på komplette strategiprosesser i små og store bedrifter og organisasjoner. 

Styrearbeid


Styrearbeid er så mye mer enn å levere opplysninger til skatteetaten. Et styre kan være selskapets rimeligste konsulenthjelp. Et stort styre har mer kompetanse enn et lite styre. Et godt og velfungerende styre består av personer med komplementær kompetanse, spredt erfaring, og fra begge kjønn. Bizraise bistår med rekruttering av styremedlemmer til bedrifter og organisasjoner, styresammensetning, styreevalueringer, fasilitere styremøter og generalforsamlinger, og vi kan påta oss rollen som sekretær og styre-ressurs.