DIN FORETRUKNE BUSINESS PARTNER
Bizraise er din foretrukne partner

Kjøp og salg av bedrifter
Bizraise bistår med kjøp og salg av bedrifter
MArkedsarbeid
Forretningsutvikling
Bizraise bistår med forretningsutvikling

taksering av anleggsmidler

Bizraise bistår med taksering av anleggsmidler

Strategiarbeid

Bizraise bistår med strategiarbeid

Styrearbeid

Bizraise bistår med styrearbeid

Bizraise og bærekraft

Bærekraftmål 8

Bizraise mener at hardt og målrettet arbeid er nødvendig for å skape arbeidsplasser og økonomisk grunnlag for et bærekraftig samfunn.

Bizraise jobber mot bærekraftsmål 8

Bærekraftsmål 12

Bizraise mener at ansvarlig produksjon og forbruk i et samfunn skal ta miljømessige hensyn, med fokus på reduksjon av råvarer og gjenbruk.

Bizraise jobber mot bærekraftsmål 12

Samarbeidspartnere

Bizraise samarbeider med flere underleverandører som er eksperter på hvert sine områder. Våre samarbeidende partnere er: