STRATEGIARBEID


Hva skal til?

Strategiarbeid dreier seg om hva bedriften eller organisasjonen ønsker, og hvordan man kommer dit. Sentrale uttrykk er «visjon», «misjon», «verdier», «milepæler», og «involvering». Vi bruker kjente modeller og metoder, som bla.  SWOT, Porters5, PESTLE, og Business Canvas, for å finne fram til best mulig «løp» for hver enkelt bedrift eller organisasjon. Vi er svært opptatt av at strategiarbeidet er forankret i hele organisasjonen. Vi kan planlegge, gjennomføre og ha hele regien på komplette strategiprosesser i små og store bedrifter og organisasjoner. 

nb_NO