TAKSERING AV ANLEGGSMIDLER


Prosessen med taksering

Bizraise AS tilbyr taksering av anleggsmidler med «armlengdes avstand» der revisorer, advokater og regnskapsbyråer trenger ekstern bekreftelse på verdier i forbindelse med bla. bedriftssalg, og i fusjons- og fisjons-prosesser. Banker, aksjonærer og andre kan også ha stor nytte av en slik takst.

Takseringsjobben er delt inn i følgende deler:

 1. Gjennomgang av bokført verdi
  Vi går igjennom selskapets anleggskartotek og vurderer om anleggsmiddelet ligger i korrekt avskrivningsklasse. Vi fjerner utrangerte anleggsmidler og sørger for at listen er korrekt.  
 2. Verifisering
  Vi foretar en fysisk verifisering av anleggsmiddelet og dokumenterer dette med bilder.
 3. Finne Reell verdi i markedet
  Via kontakt med oppkjøpere, bobestyrere, forhandlere, samt aktivt bruk av www.finn.no og databaser på nettet, finner vi dagens markedsverdi.
 4. Rapport med dokumenterte avvik
  Vi dokumenterer avvik mellom bokført verdi og markedsverdi, som presenteres i en oversiktlig rapport. 

nb_NO