STYREARBEID


Vi setter sammen et velfungerende styre

Styrearbeid er så mye mer enn å levere opplysninger til skatteetaten. Et styre kan være selskapets rimeligste konsulenthjelp. Et stort styre har mer kompetanse enn et lite styre. Et godt og velfungerende styre består av personer med komplementær kompetanse, spredt erfaring, og fra begge kjønn. Bizraise bistår med rekruttering av styremedlemmer til bedrifter og organisasjoner, styresammensetning, styreevalueringer, fasilitere styremøter og generalforsamlinger, og vi kan påta oss rollen som sekretær og styre-ressurs.

nb_NO