FORRETNINGSUTVIKLING


La oss bistå med ekspertkompetanse på utvikling

Vår styrke fra arbeid i nærmest alle bransjer de siste 30 år, er å finne og utvikle forretnings-messige- og organisasjonsmessige synergier. Hvordan vurdere fordeler og ulemper med forskjellig type samhandling internt i bedriften, og i samspill med samarbeidspartnere eller andre bedrifter og organisasjoner. Svært mange av våre engasjement dreier seg om forretningsutvikling innenfor ett eller flere av disse punktene:

  • utvikle nye tjenester og løsninger
  • skrive og utforme forretningsplaner
  • utforme konkrete forretningsmodeller
  • analyse av markedet, kunder og konkurrenter
  • etablere nye virksomheter og forretningsenheter
  • etablere og videreutvikle tilbud basert på behov i markedet
  • vurdere markedsmuligheter og overvåke trender og utvikling i markedet
  • forsterke, oppgradere og forbedre allerede etablerte produkter (varer og tjenester)

nb_NO