Bizraise tilstreber å jobbe etter FN´s 17 bærekraftmål. Vi har spesielt søkelys på bærekraftmål 8 «anstendig arbeid og bærekraftig vekst», og bærekraftmål 12 «ansvarlig forbruk og produksjon».

Bærekraftsmål 8

Bizraise mener at hardt og målrettet arbeid er nødvendig for å skape arbeidsplasser og økonomisk grunnlag for et bærekraftig samfunn.

Bærekraftsmål 12

Bizraise mener at ansvarlig produksjon og forbruk i et samfunn skal ta miljømessige hensyn, med fokus på reduksjon av råvarer og gjenbruk.