KJØP OG SALG AV BEDRIFTER


Bedriftsmegling

De siste 10 årene har vi vært involvert i mer enn 50 bedriftssalg. De fleste oppdrag har vært individuelle, men vi har også stående oppdrag fra grupperinger som ønsker å kjøpe vekst, og som velger å ikke stå fram med fullt navn. Vi bistår ofte i oppløp til et salg, der vi går sammen med ledelse eller styre som en ressurs for å vurdere muligheter til å øke verdien på salgsobjektet. En salgsprosess tar gjerne 12 – 18 måneder.  Vi tar på oss kjøp og salg av bedrifter i østfold under navnet Østfold bedriftsmegling. Se nettsiden øbm.no

nb_NO