Din foretrukne rådgiver 

Bizraise AS gir gode råd til små og store bedrifter. Vi har ekspertkompetanse på forretningsplaner, strategiarbeid, verdivurdering, eierskfite, og styrearbeid. Vi leverer også tjenester ifm søknad om tilskudd og støtte fra virkemiddelapparatet.
Bizraise har et betydelig nettverk i Norge og flere andre land. Vi har erfaring fra lobbyvirksomhet og forhandlinger for små og store bedrifter og organisasjoner.